Regulamin

Niniejszy regulamin ustanawia zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym http://www.samnaprawiam.com

 

§1 Zasady publikacji artykułów

 • Publikując artykuł zaświadczasz, że posiadasz pełne prawa autorskie do publikowanych materiałów w tym do tekstu poradnika, załączonych zdjęć oraz pozostałych materiałów.

 • Publikując artykuł wyrażasz zgodę na przedruk artykułu (na zasadach wymienionych w tym regulaminie) na stronie serwisu http://www.samnaprawiam.comoraz jego podstronach w tym na forum dyskusyjnym umieszczonym pod adresem http://forum.samnaprawiam.com

 • Jeżeli nie jesteś autorem artykułu bądź nie masz do niego pełnych praw autorskich, nie publikuj go nam szanujemy prawa autorskie właścicieli do ich utworów.

 • Poradniki powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem bądź nickiem Użytkownika. Dopuszcza się także podpisanie artykułu inicjałami, nazwą firmy lub pseudonimem. Musi to jednak być nazwa przemyślana, nieprzypadkowa.

 • Artykuł nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, pornograficznych, hackerskich, obraźliwych, propagujących przemoc oraz hazard lub też innych podobnych treści. Przesłany poradnik nie może być natarczywą reklamą usług, towarów, produktów czy firm.

 • Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i korekty artykułów.

 • Nie będą publikowane artykuły z dużą ilością błędów, niedbale napisane, słabe merytorycznie, co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich.

 • Publikując artykuł wyrażasz zgodę na umieszczenie w nich i ich okolicy reklamy kontekstowej, co pozwala na darmowe funkcjonowanie Serwisu oraz nie będziesz rządał usunięcia przesłanych artykułów.

 

§2 Prawa autorskie

 • Sam Naprawiam nie wyraża zgody na kopiowanie (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie.

 • Wyraża natomiast zgodę na drukowanie dostępnych na stronie informacji w celach edukacyjnych do własnego użytku.

 

§3 Postanowienia końcowe

 • Mimo dołożenia wszelkich starań serwis Sam Naprawiam nie odpowiada za prawdziwość, rzetelności czy autentyczności publikowanych artykułów.

 • Wszystkie informacje lub porady zawarte na tej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako wiążące przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

 • Serwis Sam Naprawiam nie bierze odpowiedzialności za działania podjęte przez użytkownika strony w oparciu o uzyskane na stronie informacje i porady, jak również za straty i usterki powstałe w wyniku takich działań.

 • Serwis Sam Naprawiam nie bierze odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby w związku ze skutkami jakichkolwiek działań bądź zaniechań podjętych w całości lub w części pod wpływem zawartości stron internetowej http://www.samnaprawiam.com

 • Sam Naprawiam oświadcza, iż nie bierze odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich, przez artykuły i poradniki przesłane przez Użytkowników serwisu.

 • Wszelkie materiały zawarte na stronach http://www.samnaprawiam.com mają jedynie charakter informacyjny i nie dają gwarancji pożądanych skutków działań podjętych pod ich wpływem.

 • Zawarte tu materiały nie stanowią porady w sensie prawnym, ani zalecenia w jakiejkolwiek szczegółowej sprawie.

 • Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego http://www.samnaprawiam.com jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.


2009-2014 Sam Naprawiam jak i jego Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z materiału zawartych na stronie.